bedokiller[CERN] -vs- tulak[TMB] ~(CŠ: 8,62 M)

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • bedokiller[CERN] -vs- tulak[TMB] ~(CŠ: 8,62 M)

   Dňa (02.11.2013 13:32:46) sa v boji stretli tieto flotily:

   bedokiller -vs- tulak

   Útočník bedokiller

   Veľký transportér............ 14
   Krížnik............ 11
   Bojová loď............ 524


   -= V S =-

   Obranca tulak

   Veľký transportér............ 7
   Krížnik............ 60
   Bojová loď............ 30
   Recyklátor............ 7
   Špionážna sonda............ 11
   Solárny satelit............ 60
   Devastátor............ 7
   Raketový komplet............ 240
   Ľahký laser............ 51
   Ťažký laser............ 10
   Gaussov kanón............ 20
   Iónový kanón............ 35
   Plazmová veža............ 8
   Malý planetárny štít............ 1
   Veľký planetárny štít............ 1


   - po boji -   Útočník bedokiller
   Veľký transportér............ 9 . . . . . .(stratil: 5)
   Krížnik............ 10 . . . . . .(stratil: 1)
   Bojová loď............ 509 . . . . . .(stratil: 15)


   Obranca tulak
   Veľký transportér............ 0 . . . . . .(stratil: 7)
   Krížnik............ 0 . . . . . .(stratil: 60)
   Bojová loď............ 0 . . . . . .(stratil: 30)
   Recyklátor............ 0 . . . . . .(stratil: 7)
   Špionážna sonda............ 0 . . . . . .(stratil: 11)
   Solárny satelit............ 0 . . . . . .(stratil: 60)
   Devastátor............ 0 . . . . . .(stratil: 7)
   Raketový komplet............ 0 . . . . . .(stratil: 240)
   Ľahký laser............ 0 . . . . . .(stratil: 51)
   Ťažký laser............ 0 . . . . . .(stratil: 10)
   Gaussov kanón............ 0 . . . . . .(stratil: 20)
   Iónový kanón............ 0 . . . . . .(stratil: 35)
   Plazmová veža............ 0 . . . . . .(stratil: 8)
   Malý planetárny štít............ 0 . . . . . .(stratil: 1)
   Veľký planetárny štít............ 0 . . . . . .(stratil: 1)


   Obranca tulak bol zničený.

   Útočník vyhral bitku!
   Získava: 332.166 kovu 92.285 kryštálov a 572.048 deutéria.

   Útočník stratil celkom 989.000 jednotiek.
   Obranca stratil celkom 7.628.000 jednotiek.
   Na týchto súradniciach sa teraz vznáša 1.142.100j. kovu a 509.100j. kryštálov.

   Šanca na vznik mesiaca je 16%

   -= Výsledok boja =-
   (Za předpokladu, že útočník sebral trosky)
   Útočník získal po odečtení ztrát: 1.658.699
   Útočník ztratil: 989.000
   Obránce ztratil: 7.628.000
   Celkové škody: 8.617.000

   -= Recyklačné správy =-
   Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 110 majú nákladovú kapacitu 2.200.000.
   V cieľovom priestore sa vznáša 1.142.100 kovu a 512.100 kryštálov
   Podarilo sa uspešne naložiť
   1.142.100 kovu a 512.100 kryštálov.

   Expertní bilance ztrát a zisku
   Útočník Ztratil.........Získal..............Rozdíl
   725.000..............1.474.266.............749.266
   262.000................601.385.............339.385
   2.000..................572.048.............570.048
   --------------------------------------------------
   Spolu: ..................................1.658.699

   Obranca Ztratil.........Získal..............Rozdíl
   4.628.500....................0..........-4.628.500
   2.450.500....................0..........-2.450.500
   549.000......................0............-549.000
   --------------------------------------------------
   Spolu: .................................-7.628.000

   Zkonvertováno pomocí OGame konvertor bitevních zpráv v1.0.10

   The post was edited 1 time, last by bedokiller ().