xpander36[NASA] -vs- JankoKE1[] ~(CŠ: 207,22 M)

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • xpander36[NASA] -vs- JankoKE1[] ~(CŠ: 207,22 M)

   DŇa (30.05.2015 02:53:02) sa v boji stretli tieto flotily:


   xpander36 -vs- JankoKE1


   Útočník xpander36

   Veľký transportér............ 1.500
   Bojová loď............ 2.509
   Bombardér............ 2.000
   Devastátor............ 4.203
   Bojový krížnik............ 1.000   -= V S =-


   Obranca JankoKE1

   Malý transportér............ 210
   Veľký transportér............ 80
   Ľahký stíhač............ 45
   Ťažký stíhač............ 4
   Krížnik............ 15
   Bojová loď............ 140
   Recyklátor............ 10
   Špionážna sonda............ 200
   Bombardér............ 100
   Solárny satelit............ 550
   Devastátor............ 403
   Bojový krížnik............ 110
   Raketový komplet............ 10.000
   Ľahký laser............ 1.000
   Ťažký laser............ 1.300
   Gaussov kanón............ 1.000
   Iónový kanón............ 1.100
   Plazmová veža............ 200
   Malý planetárny štít............ 1
   Veľký planetárny štít............ 1   - po boji -
   Útočník xpander36
   Veľký transportér............ 979 . . . . . .(stratil: 521)
   Bojová loď............ 2.392 . . . . . .(stratil: 117)
   Bombardér............ 1.965 . . . . . .(stratil: 35)
   Devastátor............ 4.187 . . . . . .(stratil: 16)
   Bojový krížnik............ 963 . . . . . .(stratil: 37)   Obranca JankoKE1
   Malý transportér............ 0 . . . . . .(stratil: 210)
   Veľký transportér............ 0 . . . . . .(stratil: 80)
   Ľahký stíhač............ 0 . . . . . .(stratil: 45)
   Ťažký stíhač............ 0 . . . . . .(stratil: 4)
   Krížnik............ 0 . . . . . .(stratil: 15)
   Bojová loď............ 0 . . . . . .(stratil: 140)
   Recyklátor............ 0 . . . . . .(stratil: 10)
   Špionážna sonda............ 0 . . . . . .(stratil: 200)
   Bombardér............ 0 . . . . . .(stratil: 100)
   Solárny satelit............ 0 . . . . . .(stratil: 550)
   Devastátor............ 0 . . . . . .(stratil: 403)
   Bojový krížnik............ 0 . . . . . .(stratil: 110)
   Raketový komplet............ 0 . . . . . .(stratil: 10.000)
   Ľahký laser............ 0 . . . . . .(stratil: 1.000)
   Ťažký laser............ 0 . . . . . .(stratil: 1.300)
   Gaussov kanón............ 0 . . . . . .(stratil: 1.000)
   Iónový kanón............ 0 . . . . . .(stratil: 1.100)
   Plazmová veža............ 0 . . . . . .(stratil: 200)
   Malý planetárny štít............ 0 . . . . . .(stratil: 1)
   Veľký planetárny štít............ 0 . . . . . .(stratil: 1)   Obranca JankoKE1 bol zničený.

   Útočník vyhral bitku!
   Získava: 17.374.095 kovu 1.271.060 kryštálov a 286.072 deutéria.   Útočník stratil celkom 21.567.000 jednotiek.
   Obranca stratil celkom 185.655.000 jednotiek.
   Na týchto súradniciach sa teraz vznáša 15.735.000j. kovu a 11.883.600j. kryštálov.

   -= Výsledok boja =-
   (Za předpokladu, že útočník sebral trosky)
   Útočník získal po odečtení ztrát: 24.982.827
   Útočník ztratil: 21.567.000
   Obránce ztratil: 185.655.000
   Celkové škody: 207.222.000


   -= Recyklačné správy =-
   Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 1.450 majú nákladovú kapacitu 29.000.000.
   V cieľovom priestore sa vznáša 15.735.000 kovu a 11.892.000 kryštálov
   Podarilo sa uspešne naložiť 15.735.000 kovu a 11.892.000 kryštálov.   Expertní bilance ztrát a zisku
   Útočník Ztratil.........Získal..............Rozdíl
   12.211.000..........33.109.095..........20.898.095
   8.036.000...........13.154.660...........5.118.660
   1.320.000..............286.072..........-1.033.928
   --------------------------------------------------
   Spolu: .................................24.982.827


   Obranca Ztratil.........Získal..............Rozdíl
   101.799.000..................0........-101.799.000
   66.336.000...................0.........-66.336.000
   17.520.000...................0.........-17.520.000
   --------------------------------------------------
   Spolu: ...............................-185.655.000


   Zkonvertováno pomocí OGame konvertor bitevních zpráv v1.0.10

   The post was edited 1 time, last by xpander36 ().