cemo[TEKTURK]-vs- Janoss [OPOC] 1.844 G (THE BEST TOTAL PROFİT=589M)

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • cemo[TEKTURK]-vs- Janoss [OPOC] 1.844 G (THE BEST TOTAL PROFİT=589M)

   cemo
   :assaultrifle:
   Ľ. STÍHAČ===>339139
   KRÍŽNIK=====>20773
   BOJOVÁ LOĎ=>4154
   B.KRÍŽNIK====>1990

   Janoss
   :rocketlauncher:
   M.TRANS.===>6000
   V.TRANS.===>5500
   Ľ. STÍHAČ==>30000
   Ť. STÍHAČ==>5
   KRÍŽNIK====>2007
   BOJOVÁ LOĎ>500
   KOL. LOĎ===>1
   RECYK.=====>5000
   ŠPION.SONDA=>40
   BOMBARDÉR===>2000
   DEVS.========>7000
   HVIEZDA SMRTI=>5
   B.KRÍŽNIK=====>1000


   AFTER BATTLE

   cemo
   :assaultrifle:
   Ľ. STÍHAČ===>286007
   KRÍŽNIK=====>19181
   BOJOVÁ LOĎ=>4075
   B.KRÍŽNIK===>1964


   Janoss
   :rocketlauncher:
   M.TRANS.===>0
   V.TRANS.====>0
   Ľ. STÍHAČ===>0
   Ť. STÍHAČ===>0
   KRÍŽNIK=====>0
   BOJOVÁ LOĎ=>0
   KOL. LOĎ====>0
   RECYK.======>0
   ŠPION.SONDA=>0
   BOMBARDÉR==>0
   DEVS.=======>0
   HVIEZDA SMRTI>0
   B.KRÍŽNIK====>0

   Útočník vyhral bitku! Získava 15.013.440j. kovu, 6.383.488j. kryštálov a 4.737.870j. deutéria.

   Útočník stratil celkom 265.646.000 jednotiek.
   Obranca stratil celkom 1.578.333.000 jednotiek.
   Na týchto súradniciach sa teraz vznáša 509.125.500j. kovu a 326.565.000j. kryštálov.

   Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 33901, majú nákladovú kapacitu 678.020.000. V cieľovom priestore [x:x:x] sa vznáša 502.945.500 kovu a 320.386.500 kryštálov. Podarilo sa uspešne naložiť 357.633.500 kovu a 320.386.500 kryštálov.


   Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 187, majú nákladovú kapacitu 3.740.000. V cieľovom priestore [x:x:x] sa vznáša 129.312.000 kovu a 0 kryštálov. Podarilo sa uspešne naložiť 3.740.000 kovu a 0 kryštálov.


   Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 72, majú nákladovú kapacitu 1.440.000. V cieľovom priestore [x:x:x] sa vznáša 125.572.000 kovu a 0 kryštálov. Podarilo sa uspešne naložiť 1.440.000 kovu a 0 kryštálov.


   TOTAL PROFIT=589M

   I saw some wrongs in his fleet (7,5 or 1) and I fixed them

   The post was edited 2 times, last by cemo70electra ().